25 Şubat 2024
Memleketim Düzce

2016 yılı Temmuz ayında belli ilkeler doğrultusunda yayın hayatına başlayan Memleketim Düzce Haber Ajansı Düzceye bu ilkeler doğrultusunda habercilik sağlamayı hedeflemiştir.

İnternet Bilinci Geliştirme:

Memleketim Düzce, internet ve teknolojinin doğru kullanılması, en üst düzeyde faydalanılması amacıyla bilgilendirici ve eğitici yayınlar yapar.

Bilgi, Doküman ve Arşiv Kullanımı:

Memleketim Düzce, aksi sabit olaylarla ilgili haberi düzeltmeyi, gerekirse haber, fotoğraf ve görüntüyü yayından kaldırmayı taahhüt eder.

Çok Seslilik ve Katılımcı Yayıncılık:

Memleketim Düzce, okuyuculara görüşlerini kamuoyu ile paylaşma fırsatı sunar, farklı görüşleri ve konu ile ilgili tüm bakış açılarını yansıtır.

Eğitici olmak:

Memleketim Düzce, bilginin evrenselliğine inanır ve toplumun gelişmesi için eğitici yayınlar yapar.

Cevap Hakkına Saygı:

Memleketim Düzce, iddia ve ithamlara karşı, taraflara cevap hakkını en hızlı ve doğru biçimde kullanma fırsatı sunar.

Önyargısız Yaklaşım:

Memleketim Düzce, haberin araştırılmasından sunumuna kadar her aşamasında önyargılardan arınmış, saplantısız bir yaklaşım sergiler.

Doğruyu Arama Kaygısı:

Memleketim Düzce, olayları tüm yönleriyle irdeleyip, kamuoyu algısının doğru şekilde oluşmasını sağlar.

Öncü olmak:

Memleketim Düzce, internet haberciliğinin özündeki sürekli değişim ve gelişim sürecini destekler ve öncülük eder.

Güvenilirlik:

Memleketim Düzce, kendine duyulan güvenin sorumluluğunu üstlenir ve bu güveni korumak için çalışır.

TÜM KATEGORİLER

  1. Gündem
  2. Ekonomi
  3. Siyaset
  4. Asayiş
  5. Sağlık Ve Çevre
  6. Spor
  7. Eğitim
  8. Sektörel
  9. 3 Sayfa
  10. Dünyadan
Memleketim Düzce, Düzcede haberciliğinin özündeki sürekli değişim ve gelişim sürecini destekler ve öncülük eder.